Matematik

Temel Kavramlar1

Sayılar- Sayı Basamakları

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Bölme ve Bölünebilme

Problemler

Fonskiyonlar

OBEB-OKEK

Permütasyon

Rasyonel Sayılar

Kombinasyon

Basit Eşitsizlikler

Binom

Mutlak Değer

Çarpanlara Ayırma

Olasılık

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Oran Orantı

Polinomlar

Denklem Çözme

Mantık

Geometri

Temel Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Özel Üçgenler
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Üçgende Alan
Açıortay
Kenarortay
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dikdörtgen
Özel Dörtgenler
Çemberler
Katı Cisimler
Prizmalar
Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Çemberin Analitiği (Bu yıl sorumlu değilsiniz)
Trigonometri